Vid akuta fel utanför kontorstid ringer du 018-727 91 00 som går till vår fastighetsjour.

När olyckan är framme finns jouren där för dig!

Behöver du hjälp med något så kan du alltid nå oss på telefonnummer 018-727 91 00. Du kommer då på vardagarna, klockan 8-16, till vår kundtjänst. På kvällar och helger är det jouren som kopplas in och ditt ärende går då först via Nokas som i sin tur kopplar dig vidare så du får prata med någon som har hand om fastighetsjour, jourhavande låssmed eller störningsärenden.

Kanske är det inte värre än att du glömt nycklarna och inte kommer in. Då är det vår låsentreprenör CERTEGOs jour som du kopplas till. Skulle ditt ärende på jourtid röra fastigheten så är det numera FSAB som har hand om fastighetsjouren.

På jourtid är det bara akuta ärenden som ska anmälas. Är inte ärendet akut kan du som hyresgäst få ersätta kostnaderna för utryckningen. Personen som tar emot ditt samtal kommer upplysa dig om vad som gäller.

Kom ihåg att du kan göra en vanlig felanmälan på "Mina sidor" på webben.

JOUR KVÄLLAR OCH HELGER

På kvällar och helger är det jouren som kopplas in. Du får då ett knappval och ditt ärende går då till Nokas som i sin tur kopplar dig vidare till:

  • FSAB som har fastighetsjouren
  • CERTEGO som ansvarar för låsöppningar
  • All-Bevakning som har hand om störningsärenden

Exempel på allvarliga fel där du ska kontakta jouren:

  •  Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott
  •  Vatten strömmar ut från en ledning som gått sönder
  •  Stopp i avloppet som riskerar vattenskada
  •  En elledning har gått sönder, lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös
  •  Stopp i sopnedkastet under helg eller långledighet

KOSTNAD ANNAN UTRYCKNING JOURTID

Vid fastighetsfrågor är det Relita som har hand om fastighetsjouren. På jourtid ska jourpersonalen informera dig i telefonen om att du som hyresgäst kan få ersätta utryckningen om det visar sig att ärendet inte är akut. En kostnad på 860 kr kommer då att tas ut. Exempel på ett sådant ärende är om det inte finns el i bostaden och det visar sig att det beror på att det inte finns något tecknat elavtal.