Uppsala tillhör en av Sveriges snabbast växande regioner och är en spännande plats för dig som näringsidkare att verka på.

Studentstaden erbjuder ett varierat utbud av lokaler, däribland kontor, butiker, frisörer, fik och restauranger som alla bidrar till att skapa levande bostadsområden.

När vi bygger nya områden planeras det inte bara för bostäder utan även för handel och service med närhet till förskola, till den kvällsöppna servicebutiken och till mötet med andra människor.

 

Lediga lokaler
Adress Storlek Lämpad för Tillträde Länk
Studentstaden 12 10 Lager/hobbyverksamhet 1/8 Läs mer
Studentstaden 22 36 Lager/hobbyverksamhet Enligt ök Läs mer
Väktargatan 24  9,5 Ateljé/Kontor Enligt ök Läs mer
Väktargatan 62  9,5 Ateljé/Kontor Enligt ök Läs mer
Djäknegatan 1 12 Lager/förråd Enligt ök Läs mer
Djäknegatan 7 123 Kontor Enligt ök Läs mer 
Djäknegatan 11 12 Ateljé/Kontor Enligt ök Lär mer
Djäknegatan 11 17 Ateljé/Kontor Enligt ök Läs mer
Djäknegatan 15 12 Hobbyverksamhet/lager Enligt ök Läs mer 
Djäknegatan 19 18  Hobbyverksamhet/lager Enligt ök Läs mer 
Djäknegatan 23 12 Kontor/Hobbyverksamhet Enligt ök Läs mer
Djäknegatan 23 18 Hobbyverksamhet/lager Enligt ök Läs mer
Djäknegatan 23 40 Kontor/Ateljé Enligt ök Läs mer
Djäknegatan 37A 47 Kontor Enligt ök Läs mer
Djäknegatan 43 34,8 Kontor/Ateljé Enligt ök Läs mer
Flogstavägen 33 6,1 Hobbylokal/Förråd Enligt ök Läs mer
Flogstavägen 59 F 81 Fotorum/Kontor Enligt ök Läs mer
Flogstavägen 63A 15,7 Lager/hobbyverksamhet Enligt ök Läs mer

Lämna intresseanmälan