Vår vision är att bidra till ett levande Uppsala idag och i framtiden, därför fokuserar vi på hållbarhet i allt vi gör. Vi skapar hus som ska leva länge och ger förutsättningar för att leva i en mer hållbar vardag.

Vi har sedan i slutet av 2014 ett eget vindkraftverk som producerar el som motsvarar 30 % av vår fastighetsel.