Studentstaden ägs av Uppsalahem AB som är Uppsalas ledande bostadsbolag. Studentstaden äger 3911 studentrum och studentlägenheter och erbjuder flest studenter tak över huvudet i Uppsala.