Under tiden du bor hos oss kommer vi att göra en studiekontroll med jämna mellanrum.

För att kunna bo i en studentbostad krävs att du studerar på heltid vid universitet eller SLU. En studiekontroll innebär att vi kontrollerar att du studerar på heltid och att du har tagit 30hp per termin.

Kontroll av poäng

När studiekontrollerna utförs kan du komma att bli uppmanad att lämna in intyg på dina studier. Du ska uppnå 30 hp per termin.

Doktorandstudier

Studiekravet för doktorander innebär att man bedriver doktorandstudier till en aktivitetsgrad om minst 50 % samt är anställd på heltid och det skall styrkas av en UT90 – Registerutskrift för doktorander.

Om du inte uppfyller studievillkoren förbehåller vi rätten att säga upp ditt hyreskontrakt.

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss, du är självklart alltid välkommen att ringa till oss.
Kontakta kundtjänst