Ska du flytta behöver du säga upp bostaden. Du lämnar in en uppsägningsblankett till oss.

Uppsägningstider

  • Studentlägenhet - två kalendermånader
  • Studentrum- en kalendermånad
  • Bilplatser – en kalendermånad

Exempel lägenhet
Säger du upp ditt hyresavtal den 15 oktober är uppsägningstiden november och december. Ditt hyresavtal upphör att gälla den 31 december.

Exempel studentrum

Säger du upp ditt hyresavtal den 6 januari är uppsägningstiden februari. Ditt hyresavtal upphör att gälla den sista februari.

Under denna period måste du betala hyra precis som vanligt.

Om du lämnar bostaden tidigare

Om du lämnar din bostad tidigare till nästa hyresgäst är det fortfarande du som har ansvar för bostaden under hela kontraktstiden, alltså under hela uppsägningstiden. Vill du lämna bostaden tidigare måste du då lämna en fullmakt som intygar att du godkänner det och att nycklarna får lämnas ut från ett visst datum.

Säg upp dina övriga avtal

När du flyttar måste du säga upp dina abonnemang och/eller flytta dem till din nya adress.

Hyr du även garage, parkeringsplats, förråd eller liknande som inte tillhör bostaden så sägs det upp i samband med din uppsägning av bostaden.

Ta med alla dina saker
Alla tillhörigheter som du har tillfört bostaden ska tas bort när du flyttar. Glöm inte eventuella saker i förråd och källare. De egna möbler som du eventuellt inte vill ta med måste du själv slänga.