Om du vill sätta upp en parabolantenn eller någon annan typ av utomhusantenn måste du ha tillstånd från oss.

Om du har fått ett godkännande ska parabolantennen placeras på golvet innanför balkongräcket och sitta i ett betongstativ eller ett annat löst stativ. Parabolen får inte sättas fast i fasaden.