Om du inte längre ska bo i din bostad kan du i vissa fall överlåta ditt hyreskontrakt.

Förutsättningar för överlåtelse

Du kan överlåta bostaden till din make, maka, registrerad partner eller sambo vid skilsmässa, separation eller dödsfall förutsatt att ni har bott tillsammans i bostaden och haft ett gemensamt hushåll.

Under vissa omständigheter kan du även överlåta bostaden till en annan närstående, t ex föräldrar, barn eller syskon. En förutsättning är att ni har bott tillsammans och haft ett gemensamt hushåll de senaste 3 åren.

Den som tar över hyresavtalet måste uppfylla våra kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst. Du kan inte överlåta till vän, bekant eller person som bott inneboende i bostaden.

Ansök om överlåtelse

För att överlåta ditt hyresavtal behöver du skicka in en ansökan till oss. Du behöver även skicka med personbevis från Skatteverket som visar att ni har bott tillsammans. Efter att vi har behandlat din ansökan får du ett svar från oss.

Bra att veta

Tänk på att du inte kan överlåta ditt bostadskontrakt om du har för avsikt att bo kvar.

Det är inte tillåtet att begära, avtala om, ta emot eller lämna ersättning vid överlåtelse av ett hyreskontrakt. Det är brottsligt och den som gör det riskerar böter eller fängelse. Om ersättning är inblandat i en överlåtelse riskerar även personen att bli av med sitt hyreskontrakt.