Ett korttidskontrakt innebär att tiden du får hyra bostaden är begränsad. Hur länge du får bo i bostaden på ett korttidskontrakt kan variera men det längsta du får bo på den typen av kontrakt är fyra år.

Uppsägningstiden för ett korttidskontrakt är en kalendermånad för både dig som hyresgäst och oss som hyresvärd.

Korttidskontrakt har vi för att kunna erbjuda ett alternativt boende till våra hyresgäster som berörs av en renoveringen. Innan renoveringen sätter igång hyr vi ut dessa bostäder på korttidskontrakt för att de ska finnas tillgängliga den dagen renoveringen sätter igång.

Påverkar det kötiden?

För frågor kring din kötid kan du besöka Uppsala Bostadsförmedling

Renovering på Rackarberget ger korttidskontrakt på gamla Studentstaden

I bostäderna på Rackarbergsgatan finns det hyresgäster med tillsvidarekontrakt. När vi påbörjar renoveringen på Rackarberget (preliminärt under början av 2019) så behöver dessa hyresgäster en tillfällig bostad. För att göra det smidigt för hyresgäster har vi därför korttidskontrakt både på Rackarberget och på Gamla Studentstaden.