Ska du inte bo i din bostad under en period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i andrahand. Tänk på att du alltid måste ansöka och få ett godkännande av oss innan du kan hyra ut din lägenhet.

Detta gäller

På ansökningsblanketten anger du varför du vill hyra ut i andrahand. Tänk på att du inte får hyra ut din bostad i andrahand de första sex månader av din kontraktstid. Enligt hyreslagen, 12 kap. 40§ JB måste du alltid ha ett beaktansvärt skäl för ett godkännande och du ska kunna styrka ditt skäl med ett intyg. Mer om beaktansvärda skäl och andrahandsuthyrning kan du läsa om på Hyresnämndens hemsida.

Exempel på beaktansvärda skäl:

  • Studier på annan ort eller studier utomlands.
  • Provboende med annan person under äktenskaps- eller samboliknande förhållande under max sex månader. 

Tilltänkt andrahandshyresgäst ska även uppfylla Studentstadens uthyrningskriterier för godkännande av ny hyresgäst.

För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand måste en ansökan fyllas i och lämnas till Studentstaden som bedömer ansökan. Otillåten andrahandsuthyrning är ett skäl till uppsägning.

Begränsad tid för att hyra ut i andrahand

Du kan maximalt hyra ut din bostad i 12 månader i taget.

Tänk på att

Innan uthyrningen börjar är det bra om du dokumenterar redan kända skador och brister i bostaden samt upprättar ett hyreskontrakt mellan dig och andrahandshyresgästen.