Ska du inte bo i din bostad under en period kan du i vissa fall hyra ut bostaden i andrahand. Tänk på att du alltid måste ansöka och få ett godkännande av oss innan du kan hyra ut din lägenhet.

Detta gäller

På ansökningsblanketten anger du varför du vill hyra ut i andrahand. Tänk på att du inte får hyra ut din bostad i andrahand de första sex månader av din kontraktstid. Enligt hyreslagen, 12 kap. 40§ JB måste du alltid ha ett beaktansvärt skäl för ett godkännande och du ska kunna styrka ditt skäl med ett intyg. Mer om beaktansvärda skäl och andrahandsuthyrning kan du läsa om på Hyresnämndens hemsida.

Exempel på beaktansvärda skäl:

  • Studier på annan ort eller studier utomlands.
  • Provboende med annan person under äktenskaps- eller samboliknande förhållande under max sex månader. 
  • Sjukhusvistelse

Tilltänkt andrahandshyresgäst ska även uppfylla Studentstadens uthyrningskriterier för godkännande av ny hyresgäst.

För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand måste en ansökan fyllas i och lämnas till Studentstaden som bedömer ansökan. Otillåten andrahandsuthyrning är ett skäl till uppsägning.

Begränsad tid för att hyra ut i andrahand

Du kan maximalt hyra ut din bostad i 12 månader i taget.

Skälig hyra

Vid en andrahandsuthyrning får du inte ta ut en högre hyra från andrahandshyresgästen än den du betalar till oss. Du har rätt att också ta ut faktiska kostnader för andra nyttigheter såsom el, bredband och tv-kanaler. Om lägenheten hyrs ut med möbler och annan utrustning ingår tex köksutrustning får du göra ett påslag på hyran med 0-15%. För att ansökan ska godkännas behöver du därför specificera den hyra du ska ta ut av din andrahandshyresgäst.

Om du tar ut för hög hyra av din andrahandshyresgäst riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt. Du riskerar också att få betala tillbaka den del av hyran som är oskälig.

Vems ansvaret blir

Förstahandshyresgästen är under hela uthyrningsperioden fullt ansvarig för lägenheten. Som förstahandshyresgäst ansvarar du för att hyran betalas i tid, att andrahandshyresgästen inte orsakar störningar och att bostaden inte blir skadad under andrahandsuthyrningen.

Tänk på att du alltid måste ansöka och få ett godkännande av oss innan du kan hyra ut din bostad i andra hand.

Tänk på att

Innan uthyrningen börjar är det bra om du dokumenterar redan kända skador och brister i bostaden samt upprättar ett hyreskontrakt mellan dig och andrahandshyresgästen.