En hemförsäkring skyddar dig ekonomiskt om något händer med dina ägodelar, oavsett boendeform. Den ger dig ersättning om något blir stulet, om det börjar brinna och i många andra fall av skada. 

I en hemförsäkring för hyresrätt ingår också ofta fler delar som till exempel ansvarsförsäkring, reseskydd och överfallsskydd.

Enligt ditt hyresavtal är du skyldig att ha en hemförsäkring så länge som du bor i våra bostäder. Den täcker skador på dina ägodelar och hjälper dig till exempel med en tillfällig bostad om du skulle råka orsaka en större skada på fastigheten, som en brand eller vattenläcka. 

För att teckna en hemförsäkring ber vi dig ta kontakt med något försäkringsbolag som hjälper dig vidare.

Varsågod - en trygg och förmånlig hemförsäkring

Du som tecknar ett kontrakt med oss för en bostad får en gratis hemförsäkring (TryggaHemmet) i två månader. Därefter får du ett erbjudande om att förlänga försäkringen. 

Läs mer om TryggaHemmet