Fettfläckar på väggen där sängen står hör till de vanligaste noteringarna som görs vid våra avflyttningsbesiktningar. Skydda dina väggar genom att till exempel montera en gavel på din säng och/eller inte ha sängen stående för nära väggen. Tänk på att du vid avflytt kan komma att bli debiterad för ommålning/omtapetsering.