Oftast har ett lysrör en livslängd på några år. Eftersom man som hyresgäst själv är ansvarig för att byta lysrör så kan det vara bra att veta hur man gör.

Det finns en uppsjö av olika lysrör så tänk på att skriva ner vilken typ av lysrör det är du behöver. Ta gärna med det gamla till affären men har du inte möjlighet till det kan ett tips vara att fota av numret som står på lysröret och ta med.

  1. Skruva eller haka bort lamparmaturens skyddsglas. Ibland sitter skyddsglaset med hakar och ibland med skruvar.
  2. Plocka bort det gamla röret genom att försiktigt vrida lysröret ca ett kvarts varv. När du vridit lysröret i rätt läge ska det gå att plocka ut röret utan att behöva använda mycket kraft.
  3. Sätt i det nya lysröret genom att försiktigt för in piggarna. Vrid sedan lysröret ett kvarts varv åt motsatt håll från när du tog lös det. Du känner när det tar stopp utan att behöva ta i.
  4. Tvätta av skyddsglaset och skruva eller klicka tillbaks det. Ett rent glas kommer att göra att ljuset sprider sig bättre.

Glimtändare – När du byter lysrör så ska du även byta glimtändaren. I varje lamparmatur där det sitter ett lysrör sitter det även en eller två glimtändare bredvid. Det ser ut som en vit cylinderformad propp och den behövs för att det ska gå att tända lysröret. Den har ungefär lika lång livslängd som lysröret. För att byta den vrider du den motsols (åt vänster) och sätter sedan dit den nya glimtändaren genom att vrida dit den medsols (åt höger).