Om du har tappat en nyckel och vill tillverka en kopia, eller beställa ett låsbyte, kan du direkt ta kontakt med CERTEGO som har hand om våra nycklar.

Om du har låst dig ute

Priser och rutiner låsöppning dagtid.

Dagtid 08.00-16.00 kostar en låsöppning 250 kr och den utförs då av Studentstadens fastighetstekniker. För att boka tid ringer du vår Kundtjänst på telefon 018-727 91 00. Du får kvittera låsöppningen på plats och sedan läggs kostnaden på nästkommande hyresavi. Observera att en låsöppning innefattar öppning av förråd, lokaler, cykelrum, tvättstuga och övriga dörrar där nyckelinnehavaren tappat bort, förlorat eller glömt sin nyckel. 

Du måste då kunna visa giltig ID-handling samt i mobiltelefon logga in på ”Mina sidor” där det framgår vart du bor. Alternativt visa uppvisa giltig ID-handling + hyresavtal.  

Fördelaktigaste alternativet för dig är om du själv kan ta dig till CERTEGO på Fyrislundsgatan 68 och köpa ut en extra nyckel. Deras öppettider kan du hitta på deras hemsida.

CERTEGOs rutiner och priser vid låsöppning på jourtid

Jourtid räknas vardagar 16.00-08.00 och hela helgerna. Skulle CERTEGO behöva komma ut och låsa upp under jourtid kommer en kostnad att tillkomma. CERTEGO kommer i samtal med dig att informera om vilka kostnader som gäller innan de åker ut. Kostnaderna måste sedan betalas med fungerade betalkort direkt på plats innan låsöppning sker.

För att CERTEGO ska kunna låsa upp måste du helt kunna uppfylla något av följande alternativ:

  • Låsöppning sker endast till kontraktsinnehavare som kan visa giltig ID-handling + via smartphone logga in på mina sidor för att visa din senaste hyresavi, där framgår det vilken adress personen bor på inkl. objektsnummer.
  • Låsöppning sker endast till kontraktsinnehavare som kan visa giltig ID-handling + aktuellt hyresavtal
  • Andrahandshyresgäster måste kunna visa upp giltig ID-handling samt vidimerad fullmakt inkl. kopia på hyresavtal från förstahandshyresgästen alternativt Studentstadens godkännandebrev för andrahandsuthyrningen där namn och adress framgår.

Om det blir nödvändigt så får CERTEGOS jourpersonal öppna bostaden för att du ska kunna hämta de dokument som krävs. Skulle du inte få fram dokumenten måste du lämna bostaden.

Om bostaden har en säkerhetsdörr och överlåset är låst och Studentstaden inte har nyckel ska låset borras upp. Faktisk kostnad för arbete inkl. nytt överlås och 4 nycklar betalas av dig som hyresgäst på plats innan låsöppning sker.

Låsöppning till lägenheter och rum som blockhyrs av Akademihotellet eller SLU skall utföras enligt separat överenskommelse mellan dem och CERTEGO, kontaktperson hos CERTEGO är Fredrik Bohman.