Du kan själv påverka ditt boende genom hyresgästföreningen.

Boinflytande 

Hyresgästernas boendeinflytande regleras i avtal mellan Studentstaden och HUS, Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder. Den lokala hyresgästföreningen företräder hyresgästerna i förhållande till Studentstaden i gemensamma frågor i bostadsområdet. Föreningen ansvarar även för genomförande av bland annat fritidsverksamhet och gemensamma lokaler i respektive område. När det är något du vill påverka - vänd dig gärna till din lokala hyresgästförening.

Hyresgästförening

Om du har frågor om hyresgästföreningen och om kontaktpersoner för ditt eget lokala förtroenderåd, vänd dig till HUS.

Kontakta oss

Du kan komma i kontakt med oss, du är självklart alltid välkommen att ringa till oss.
Kontakta kundtjänst