Du kan själv påverka ditt boende genom hyresgästföreningen.

Boinflytande 

Hyresgästernas boendeinflytande regleras i avtal mellan Studentstaden och HUS, Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder. Den lokala hyresgästföreningen företräder hyresgästerna i förhållande till Studentstaden i gemensamma frågor i bostadsområdet. Föreningen ansvarar även för genomförande av bland annat fritidsverksamhet och gemensamma lokaler i respektive område. När det är något du vill påverka - vänd dig gärna till din lokala hyresgästförening.

Hyresgästförening

Om du har frågor om hyresgästföreningen och om kontaktpersoner för ditt eget lokala förtroenderåd, vänd dig till HUS.