När du flyttar in vill vi att du ska känna dig trygg i din nya bostad, därför har vi gjort en besiktning av bostaden och gjort anteckningar om eventuella skador och fel som vi har upptäckt.

Det ska finnas en kopia på besiktningsprotokollet i bostaden. Som ny hyresgäst är du skyldig att inom 8 dagar efter inflyttning skriftligen meddela Studentstaden om du funnit skador eller fel som inte finns med på protokollet.

Du bör anmäla dessa till oss via mail, info@studentstaden.se. Om du inte gör det riskerar du att själv bli betalningsansvarig för skadorna vid din avflytt.