Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att pengarna till din hyra automatiskt överförs från ditt konto till Studentstaden i slutet av varje månad.

Så skaffar du autogiro

Via din internetbank

Om du är ansluten till din internetbank kan du teckna autogiromedgivande när du är inloggad. Du söker då på Uppsalahem som betalningsmottagare, bankgironummer 5012-5491. 

Via ditt bankkontor

Behöver du hjälp eller någon som guidar dig genom processen kan du alltid kontakta ditt bankkontor. 

Via Studentstadens egen blankett

Du kan även fylla i Studentstadens egen blankett om Autogiroanmälan och skicka in den till oss. 

Tidpunkt för dragning

Autogirot dras den sista dagen varje månad. Endast en dragning görs och pengarna bokas bankdagen innan dragningsdagen. Du behöver därför ha täckning båda dessa dagar. Om du saknar täckning när autogirot dras måste du göra en manuell inbetalning. Alla uppgifter rörande dina inbetalningar finns om du loggar in på din sida under "Mina betalningar"

Exempel: Den sista infaller på en lördag, söndag eller helgdag. Pengarna bokas upp på vardagen före helgen och dras från kontot nästkommande vardag.

Tänk på att du måste stå på hyresavtalet för att teckna autogiro.

Uppsägning av autogiro

Vill du säga upp ditt autogiro ska detta göras skriftligen direkt till din bank och till oss.

Betalarnummer

Betalarnummer är kontraktsinnehavarens personnummer i 10 siffror och utan bindestreck.