För fjärde året i rad höjer Studentstaden sitt NKI-resultat (Nöjd Kund Index) och landar i år på 76 av 100, vilket är ett mycket bra resultat. Hyresgästerna hos Studentstaden ger ett högt betyg när det gäller bemötandet, rimliga hyror och att hålla det man lovar.

Generellt sett i Sverige är nöjdhetssiffrorna höga bland studentbostadsbolag. I topp hittar vi MKB-student (Malmös kommunala studentbostadsbolag), AF Bostäder i Lund samt Östgötagården i Uppsala.

Det är en fröjd att jobba med studenter och studentbostäder. Vi har jobbat hårt med att lyssna på vad vi kan förbättra och jag är väldigt nöjd med att våra hyresgäster märker skillnad. Vi är redan uppe på en mycket hög nivå när det gäller kundvård och bemötande, över 90, och vårt sammansvetsade team har kunden i fokus, säger Joakim Palestro, fastighetschef på Studentstaden.

Under flera år har Studentstaden jobbat hårt med att säkra en hög lägsta-nivå inom samtliga områden. Studenterna ger Studentstaden toppbetyg när det gäller bemötandet från fastighetsteknikerna som lagar fel i bostäderna, men ger även mycket höga betyg när det gäller återkoppling och trygghet i området. När det gäller sophantering, standarden på bostäder och inomhusklimatet blir däremot betygen lägre.

Vi har några förbättringsområden, t ex standarden på bostäderna, där studenterna upplever att det är slitet på sina håll. Vi har ju nu startat renoveringen av Rackarbergsgatan, så jag hoppas när studenterna återvänder att de blir nöjdare med t ex inomhusmiljön, avslutar Joakim Palestro.

 För frågor och mer information:

Joakim Palestro, fastighetschef Studentstaden/Uppsalahem, joakim.palestro@studentstaden.se  018-727 91 02