Årets resultat gjorde oss väldigt glada, vi ökade vårt resultat från 60 till 72!

Många av svaren talar om en oro inför avflyttningarna, främst inom städning och ommålningar. Gör avflyttningsbesiktningen tillsammans med oss ett par dagar innan avflyttningsdagen så får du direkt veta vad vi tittar på och om du får några anmärkningar.

Du bokar en besiktningstid via vår växel, 018-727 91 00.

Vi tycker det är väldigt viktigt att eventuella fel och uteblivet underhåll når oss, så hör av dig till oss med stort och smått så att vi kan hjälpa dig!

Allmänt kallas undersökningen för NKI (nöjd kundindex) och vi genomför den tillsammans med många andra studentbostadsföretag i Sverige. Sammanlagt skickas den ut till nästan 20 000 studenter runt om i landet. Vid utskicket av undersökningen utlyste vi även ett lotteri med vinsterna Netflix eller Spotify Premium i ett år för de som deltog i undersökningen. Vi har varit i kontakt med vinnarna som är:

Tobias och Anonym på Flogstavägen,

Jonatan och Malin på Rackarbergsgatan samt

Daniel på von Kraemers allé.

Grattis!

I år fick vi resultatet 72 av 100, vilket är en klar ökning sedan 2016! Vi vill redan här passa på att tacka de 544 personer som tog sig tid att svara på enkäten. Undersökningen visar det övergripande resultatet som byggs upp av sex faktorer som baseras på kundernas helhetsattityder inom bostaden, gemensamma utrymmen, bostadsområdet, service och information samt helhetsattityd till hyresvärden. Som strategiskt verktyg är det viktigt, men framför allt ger det oss en vägvisare när det gäller utveckling och förvaltning av våra bostäder.

​Bäst resultat har vi uppnått inom kundvård, trygghet och felhantering, där felhanteringen är ett område där Studentstaden ligger klart över branschgenomsnittet. Detta är något vi kommer att fortsätta vårda framöver och använda oss av i arbetet med våra förbättringspunkter. 

Siktet är inställt på att förbättra oss ännu mer till nästa gång och då är de områden där vi kan se förbättringspotential mest intressanta att satsa extra mycket på. Klagomålshanteringen är så klart en punkt där vi vill att varje kund ska känna att vi på Studentstaden har hanterat deras ärende på ett så professionellt vis som möjligt.

Vi ser även en förbättringspotential gällande standarden på våra bostäder, information samt utveckling av fler e-tjänster vilket stämmer ganska bra överens med vår nuvarande inriktning. Bland annat ligger den stora renoveringen av Rackarbergsgatan framför oss, samt det ständigt pågående arbetet att informera på ett sätt som passar våra hyresgäster.

En specifik förbättringspunkt som dök upp i resultatet var era behov gällande modernare och säkrare cykelparkeringsmöjligheter, något vi kommer att se över på samtliga våra områden inom en snar framtid.

Stort tack för det förtroende ni visar oss, vi hoppas att vi kan förbättra oss ytterligare tillsammans med er till nästa gång!