Från och med 1 maj kommer våra lokalvårdstjänster utföras med externt företag på Studentstadens områden. Lokalvården omfattas av veckostädning i trapphus/tvättstugor, avflyttningsstädning samt städning av kontor. Vinnare i upphandlingen blev Clean Quality i Sverige.