Vi kan nu publicera en första preliminär tidplan som är uppmärkt med de olika etapperna och hur de preliminära tiderna är satta.

Vi har fått mycket frågor om den kommande renoveringen på Rackarberget och hur tidplanen ser ut. Vi kan nu publicera en första preliminär tidplan som är uppmärkt med de olika etapperna och hur de preliminära tiderna är satta. Dokumentet är menat som en fingervisning och vissa justeringar kan komma att göras. Om du är i stånd att söka en studentbostad hos oss på Rackarbergsgatan ger detta dokument dig en bra uppskattning om hur länge du kan bo där. 

Preliminär tidplan för renoveringen av Rackarberget

När ska renoveringen påbörjas?

Det finns i dagsläget inte några exakta datum, men den preliminära starttiden är satt till början av 2018. Du kan också ta en titt på vår preliminära tidplan för att få en översikt över hur planeringen ser ut i dagsläget. Den finner du [HÄR]

Vad exakt är det som kommer att renoveras i rum, lägenheter och korridorer?

Det är ej ännu bestämt i detalj. För närvarande genomförs statusbesiktningar över fastigheterna för att få fram ett bedömningsunderlag. Det vi i dagsläget vet att vi behöver se över invändigt är:

  • El
  • Stammar
  • Kök
  • Dusch
  • WC
  • Ytskikt

Kommer renoveringen att påverka framtida hyra när arbetet är klart?

Då vi kommer att utföra åtgärder som ökar lägenhetens bruksvärde kommer hyressättningen att påverkas. Då ett fastställt åtgärdsinnehåll än så länge saknas kan vi i dagsläget inte meddela hur mycket hyran kan komma att påverkas.

Jag har ett tillsvidarekontrakt, vart kommer mitt tillfälliga boende att vara?

Det kommer att finnas evakueringsbostäder främst på adresserna i Gamla Studentstaden, men även bostäder på Rackarbergsgatan kan komma att användas i evakueringssyfte om behov uppstår. Vi kommer i största möjliga mån att försöka evakuera våra hyresgäster till en storleksmässigt likvärdig bostad.

Mitt korridorsrum är just nu på 17 kvm, kommer mitt tillfälliga boende vara lika stort eller kan jag exempelvis hamna i ett rum på 12 kvm?

Vi kommer i största möjliga mån att försöka evakuera våra hyresgäster till en storleksmässigt likvärdig bostad.

Jag har ett korttidskontrakt, hur länge får jag bo kvar?

Det finns i dagsläget inte några exakta datum. Du kan däremot ta en titt på vår preliminära tidplan för att få en översikt över hur planeringen ser ut i dagsläget. Den finner du [HÄR]

Det står att det är Rackarbergsgatan som ska renoveras, varför hyr ni ut Gamla Studentstaden på korttidskontrakt?

Bostäderna som hyrs ut via korttidskontrakt på Gamla Studentstaden är tänkta att användas som evakueringsbostäder till hyresgästerna med tillsvidarekontrakt som kommer att behöva flytta under tiden vi renoverar deras hus.

Jag har ett korttidskontrakt på Rackarbergsgatan och renoveringen i mitt hus ska inte börja renoveras förrän 2019 enligt den preliminära tidplanen. Betyder detta att jag är garanterad att kunna bo kvar fram till dess?

Då vi kan komma att behöva använda oss av bostäderna även på Rackarbergsgatan som evakueringsbostäder kan vi inte garantera att du får bo kvar enligt de utskrivna renoveringsdatumen för de med korttidskontrakt. Därför kan det bli aktuellt med tidigare utflytt än vad tidplanen anger som startdatum för just din bostad.Vi kommer att göra vårt yttersta för att få ut information i god tid inför uppsägning av korttidskontrakten.

Jag har ett korttidskontrakt, kommer Studentstaden att ordna en ny bostad åt mig?

Nej, hyresgäster med korttidskontrakt får själva ombesörja nytt boende efter korttidskontraktets upphörande