Med omsorg för dig, dina grannar och våra medarbetare kommer vi från och med nu att endast utföra åtgärder i lägenheter när ingen är hemma.

Det vill säga du eller någon annan person i ditt hushåll får inte vara hemma samtidigt som vi är där.

Följande gäller:

  • När du gjort din felanmälan kommer vi att kontakta dig för att boka en tid. Säkerhetsställ att du har rätt kontaktuppgifter på ”Mina sidor” och i din felanmälan så att vi kan nå dig.

  • Glöm inte att lägga nyckeln i tuben i din dörr så att vi kan komma in.

  • När vi varit hemma oss dig så lämnar vi en lapp efter oss så att du vet att vi varit på plats!

 

Akuta fel

Akuta fel är sådana som innebär en fara för dig, dina grannar eller fastigheten. Om vi måste utföra akuta åtgärder när du är hemma så hjälps vi åt att hålla avstånd.

 

I trapphus och på gårdarna

Utanför ditt hem så fortsätter vi att jobba på. Vi tar som vanligt emot felanmälningar och/eller förbättringsförslag kring saker i ditt bostadsområde och gemensamma utrymmen i ditt hus.