Från och med den 1 september 2019 höjs hyran.

Uppsalahem och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om de nya hyrorna.

Den generella höjningen kommer att vara 2,30% och för hyresgäster med individuell vattenmäting (IMD) höjs hyran med 1,85%. Den nya hyran gäller från den 1 september 2019 och visas på hyresavin för december där september, oktober och novembers hyreshöjning kommer att finnas med.