Höga Kusten Skog & Fastighet AB kommer framgent att ha hand om skötseln på alla våra områden utom Blodstenen och Kapellgärdet.

Höga Kusten Skog & Fastighet AB kommer framgent att ha hand om den skötseln på alla våra områden utom Blodstenen och Kapellgärdet.