Nu skickar vi ut årets kundundersökning. Med dina svar blir vi bättre, vilket betyder att ditt boende blir bättre!

Nu skickar vi ut en kundundersökning. Har du fått undersökningen i din inkorg får du gärna svara på frågorna.

För oss är det väldigt viktigt att du trivs i ditt hem och vi vill veta dina synpunkter!

Kundundersökningen skickas ut till slumpvis utvalda hyresgäster hos Uppsalahem och Studentstaden och leder direkt till konkreta åtgärder, både lokala och övergripande – på både lång och kort sikt.

Undersökningen skickas ut av AktivBo med Uppsalahem som avsändare och du som svarar är helt anonym.