Studentstaden är fastighetsägare till den lokal som hyrs av Flogsta vårdcentral. Under en tid har det funnits problem med inomhusmiljön i en del av lokalerna och därför har vi genomfört en omfattande provtagning.

Prover visar att lokalen är fullt funktionsduglig, men i en begränsad del som är avskärmad är halterna för höga.  Därför har vi tillsammans med Region Uppsala och Flogsta vårdcentrals ledning, valt att stänga den avgränsande delen i väntan på en snar renovering.

 För oss har det varit viktigt med transparens och vi har därför kontinuerligt haft möten med samtliga involverade för att informera om läget,  renoveringsplanen framåt och svara på frågor.

 Vi har full förståelse för att det finns en oro bland personalen. Vår ambition har hela tiden varit att starta renoveringen omgående, så att lokalerna fullt ut motsvarar förväntningarna från Flogsta vårdcentral och Region Uppsala.

För frågor kontaktas Studentstadens fastighetschef Joakim Palestro på joakim.palestro@studentstaden.se eller 018-727 91 02.