Engångsgrillar som slängs i de vanliga soporna är en brandfara. Nu finns det speciella tunnor avsett för just engångsgrillar på Rackarberget!