Det är viktigt att vi återvinner det material som vi inte längre har någon nytta av. Genom att göra det minskar vi på mängden resurser som krävs för att producera nytt material

Miljöstugor finns i alla våra bostadsområden. Där du kan sortera brännbara hushållsavfall, matavfall och i mån av plats tidningar och förpackningar. Besök din miljöstuga och se vilka kärl som finns. På kommunens återvinningscentraler kan allt från grovavfall till farligt avfall lämnas.

Om du känner dig osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du ta hjälp av Uppsala Vattens sorteringsguide eller vår pdf om källsortering.