Är elementet kallt? Detta är fullt normalt. När termostaten mäter av att rummet nått sin rätta temperatur slås elementet av.

Studentstaden har tillsammans med Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder förhandlat fram att Studentstaden ska leverera en inomhustemperatur på ~20 grader till våra studentrum och lägenheter.

Om du upplever att det är kallt i rummet ska du börja med att mäta den faktiska temperaturen. När du mäter temperaturen ska termometern placeras på en meters höjd från golvet i mitten av rummet.

Visar det sig att inomhustemperaturen är lägre än 20 grader, kan du först kontrollera hur du har möblerat vid elementen. Det är viktigt att du inte täcker för termostat och element med möbler, gardiner eller elementskydd. Detta ger då en missvisande bild av temperaturen, varpå termostaten slår av varmvattnet i elementet för tidigt. Möbler framför elementen kan också hindra värmen att sprida sig i rummet.

Stäng inte ventilerna vid fönstren då luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten. Att stänga dessa ventiler försämrar kvaliteten på din inomhusluft. Du bör heller inte öppna frånluften i badrum och toalett.

Det är temperaturen mitt i rummet som ska vara 20 grader. Du ska därför utföra mätningen i ögonhöjd på en innervägg (d.v.s. en vägg mellan två rum och utan fönster). Termometern ska placeras minst 1 meter in från yttervägg. Är temperaturen 20 grader (+/- 1 grad vid väderomställningar) så är det i regel inget fel.