Hjälp oss förhindra spridningen av Corona-viruset – och andra influensasjukdomar!

Nu behöver vi alla hjälpas åt att att försvåra för Corona-viruset att sprida sig.

Med omsorg för dig, dina grannar och för våra medarbetare, skulle vi också vilja be er allra vänligast om att tänka på följande: 

Är du eller någon i din familj sjuk i feber, luftvägssymtom eller andra influensasjukdomar (som t ex magsjuka) och är hemma – gör bara akuta felanmälningar. Vi vill inte riskera att våra medarbetare för smittan vidare till dina grannar eller att våra medarbetare blir sjuka i onödan. Vänta med att göra felanmälningar av icke-akut karaktär tills ni är helt friska igen. En akut felanmälan är t ex en vattenläcka, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar.

Vi vill också be dig som har inbokade besök i närtid och är sjuk/har symptom, att avboka dem. Det kan t ex vara redan gjorda felanmälningar eller målning/tapetsering.

Följ också Folkhälsomyndighetens råd!

  • Var noga med handhygien – tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök.

  • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  • Stanna hemma om du är sjuk.

  • Håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning. Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Läs mer på: www.folkhalsomyndigheten.se eller på www.uppsala.se

Har du funderingar om din felanmälan?

Har du funderingar om din felanmälan eller vill avboka ett tidsbokat besök,
mejla:info@studentstaden.se, med ditt ärendenummer. Vi får många samtal nu, så är ditt ärende inte akut, ber vi dig att mejla oss istället för att ringa.


------------------------------------------------------------------------------------

Help us to stop the Corona virus – and other flu diseases

If you or someone in your family is sick with fever, respiratory symptoms or other flu diseases (such as stomach flu) and are at home – we kindly ask that you only report faults or errors in your apartment that require immediate attention. Faults and errors that require immediate repairs is for example: water leaks, broken power lines or broken refrigerator / freezer.

We do not want to risk our employees passing on infections or becoming ill. We ask that you wait to report non urgent errors or faults until you are healthy again.

If you already have a booked visit with us and are ill / have symptoms, please cancel them. For example, if you already have reported errors in your own home, have a booked appointment for painting, are waiting for new wallpapers or have a booked visit at our office.

Follow the advice of the Public Health Authority:

Be mindful of good hand hygiene - wash your hands frequently and carefully with soap and water before meals, food handling and after toilet visits. Use hand sanitizer if you do not have access to soap and water.

Cough and sneeze in the arm fold or in a paper handkerchief to prevent infection from spreading in your environment or from contaminating your hands.

Stay home if you're sick

Those who have travelled in areas where the corona virus has spread should pay attention to any of the following symptoms: coughing, difficulty in breathing or fever. When showing such symptoms, do not go to a healthcare facility. Instead, stay at home and contact the Care Guide at telephone number 1177, they will give you further information and guidance.

Read more at: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/ or at https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

If you have any questions about your error report or want to cancel a scheduled visit, email us at info@studentstaden.se please provide us with your case number. We are getting a lot of phone calls at the moment, so if your case is not urgent, we ask that you contact us at a later date.

Best regards,
Studentstaden