Som nyinflyttad hos Studentstaden bjuder Trygg-Hansa på två kostnadsfria månaders hemförsäkring i ditt nya boende.

Denna försäkring börjar att gälla från kontrakt start och två månader framåt, efter två månader är det viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring.

Inbrott, brand, översvämningar och andra olyckor kan drabba oss alla. Du kan bli ersättningsskyldig för skador som du orsakar på fastigheten, till exempel genom vatten från ett trasigt akvarium eller en läckande disk- eller tvättmaskin som kan orsaka stor skada.

Samma sak kan gälla vid ett sönderslaget tvättställ, badkar eller wc-stol. När sådant händer är det viktigt att ha en hemförsäkring. Enligt ditt hyresavtal är du skyldig att teckna en hemförsäkring så länge som du bor i våra bostäder. Var rädd om din bostad och dig själv, Teckna en hemförsäkring!