För att få el i din lägenhet behöver du teckna ett abonnemang med det bolaget som äger elnätet. Därefter kan du välja leverantör av elen efter eget tycke och smak.

I våra fastigheter äger Vattenfall elnätet och det är därför till dem du gör en anmälan om nytt el-abonnemang. Du når dem på telefon 020-82 00 00. Tänk på att du själv måste säga upp avtalet innan du flyttar.