Vi jobbar med bin för att värna om den biologiska mångfalden. Du kan nu se tre bikupor utplacerade på Studentstadens områden.

Bin som flyger in och ut i vår bikupa som ägs och förvaltas av Blomlöfsbin.

Vår egen bikupa

Våren 2019 fick Uppsalahem den första egen bikupa som innehöll ca 60 000 - 80 000 bin. Bikupan placerades på Kvarngärdets bilparkering och ägdes och förvaltades av Blomlöfs bin. Det fungerade så bra att vi år 2020 beslös oss för att utöka det till fyra bikupor, en på Uppsalahem i Gottsunda på Oscar Arpis väg och tre på Studentstaden, en på Djäknegatan, en i Flogsta och en på Rackarberget.

Att ha bikupor bidrar till den biologiska mångfalden och till binas överlevnad. För att bina ska må bra har vi i närheten av bikuporna planterat olika kryddväxter. I närhet finns till olika grönytor med blommor. Även våra hyresgäster har hjälpt till genom att ha blommor på sina uteplatser som ligger i närheten av bikuporna.

Bikupan på Kvarngärdet stod uppe under maj till augusti och bina trivdes så bra att den gav hela 131,5 kg honung. Vi hoppas nu att våra andra bikupor ska trivas lika bra som den första vi hade.

Biologisk mångfald

Men det är inte bara bina som är viktiga, även andra insekter hjälper till med pollinering och är en del av naturens kretslopp. Därför har vi i flera områden på Uppsalahem börjat spara ängsmark. De betyder att vi under sommaren inte längre klipper ner alla grönytor utan låter gräset växa fritt. På så sätt får många fler insekter ett hem. Ängsmarken klipps en till två gånger per år och vi använder bara ytor som ändå inte kommer till användning på annat sätt. Parker och ytor som används för olika aktivitetet sköts precis som vanligt.