De personuppgifter som du lämnar till Studentstaden (som är en del av Uppsalahem AB) i samband med att du tecknar hyresavtal kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den löpande förvaltningen.
Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, till exempel organisation av hyresgäster. I syfte att kunna erbjuda dig tjänster och produkter, samarbetar Uppsalahem AB även med organisationer av annan art, t ex. försäkringsbolag, som för Uppsalahem AB:s räkning behandlar dina personuppgifter.

Behandlingen är reglerad i ett särskilt upprättat avtal som innebär att behandling av dina personuppgifter är tillåten enbart enligt instruktioner från Uppsalahem AB. Förteckning över samarbetspartners finns på Uppsalahem AB:s webbplats.

Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgiftsansvarig är Uppsalahem AB, Box 136, 751 04 Uppsala. Tfn: 018-727 34 00.