Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Flytta in tidigare?

 • Om du flyttar in tidigare efter överenskommelse med tidigare hyresgäst är det viktigt att veta att du i efterhand inte kan klaga på städningen av bostaden.

 • Vad händer om jag fått ett kontrakt på rum eller lägenhet men ej blivit antagen till studier i Uppsala?

 • Om du fått ett kontrakt och ej kommit in måste du säga upp kontraktet med uppsägningstiden som gäller för det objektet.

 • Måste jag folkbokföra mig på lägenhetens adress?

 • Ja, du måste folkbokföra dig på den fastighet där du har din regelmässiga dygnsvila.

 • Hur många gånger får man tacka nej när man fått ett erbjudande om bostad?

 • När det gäller erbjudande på studentbostäder så får man tacka nej hur många gånger man vill.

 • Vad händer med ködagarna vid byte inom Studentstaden?

 • Om man bor i en studentbostad hos oss och får kontrakt på en annan studentbostad inom vårt bestånd kommer dina ködagar att nollställas. Man behåller alltså ködagarna när man får sin första studentbostad.

 • Hur många objekt får man anmäla intresse på?

 • Man kan anmäla intresse för sex bostäder samtidigt.

 • Hur fungerar prioriteringen?

 • När du anmäler intresse för flera bostäder samtidigt som är publicerade på vår webbplats kan du välja att prioritera de bostäder du helst av allt vill bo i. Du gör det genom att flytta objekten på ”min sida” med pilarna som finns upp och ned.  Du kan endast ändra prioritering under tiden som objektet ligger publicerat och inte senare i processen.

  När objekten behandlas efter sista svarsdagen för erbjudande så kommer du att få det objekt som har den högsta prioriteringen och som du också är nummer ett i kön på.

  Om du får flera erbjudanden om bostad samtidigt kan du tacka ja till samtliga. Du kommer bara att få skriva kontrakt på en bostad ändå och då blir det den som du har prioriterat högst och du är först i kön på. Om sista svarsdag för de objekt du har fått erbjudanden på är olika kommer vi att behandla dem efter respektive svarsdag. Det innebär att du kan få kontrakt på en lägenhet som du prioriterat lägre för att den har ett tidigare svarsdatum än den som har högre prioritet. Vi har inte möjlighet att invänta en kunds samtliga erbjudanden om de har olika svarstid.

 • Kan man registrera sig i bostadskön för studentboende utan svenskt personnummer?

 • Ja, det kan man.  Fyll i ditt födelsedatum ÅÅMMDD. Klicka i ”ej svenskt person nr”. När du har registrerat dig får du de fyra sista siffrorna/bokstäverna skickade till din e-post adress som du uppgivit, dessa är fiktiva och gäller endast för vår bostadskö. Om du sedan får svenskt personnummer vill vi att du registrerar dig på nytt och sedan meddelar oss det gamla och nya personnumret som du har registrerar dig med. Vi för då över dina ködagar från den gamla registreringen till den nya och raderar den tidigare registreringen.

 • Hur länge måste man bo på ett kontrakt för att kunna byta utan att något händer och vad händer i så fall?

 • Man måste bo på samma kontrakt i minst sex månader innan man kan söka annan bostad. När man byter från en studentbostad till en annan inom vårt bestånd så nollställs ködagarna och börjar räknas om från början igen.

 • Får jag hyra ut i andrahand?

 • Du får hyra ut i andra hand om vi godkänner det. Du måste ansöka om att hyra ut i andra hand. Blankett och regler finner du under rubriken blanketter och trycksaker.

 • Hur lång uppsägningstid har ni på era studentbostäder?

 • 1 kalendermånad för studentrummen och 2 kalendermånader på studentlägenheterna. Uppsägningen måste ske skriftligt.

 • Kan man överlåta sitt kontrakt?

 • För att kunna överlåta ett hyreskontrakt krävs det att personen som är tänkt att överta kontraktet är en närstående till den nuvarande hyresgästen. Med närstående menas i detta här sammanhanget förälder, barn eller släkting med vilken nuvarande hyresgäst har haft gemensamt hushåll med under minst tre år. Skicka in en ansökan med blanketten "Ansökan om överlåtelse av hyresavtal". Överlåtelse av kontrakt är endast möjligt en gång. Vid överlåtelse spärras både den nya och den gamla hyresgästen i sex månader från att söka ny bostad hos Studentstaden.

 • Vilka studentbostäder är hyresfria under sommarmånaderna juni och juli?

 • Alla våra studentrum är hyresfria i juni och juli. För våra studentlägenheter betalar man hyra 12 månader om året.

 • Har ni någon visning av studentlägenheterna?

 • Nej vi har ingen visning av studentlägenheterna eller studentrummen.

 • Är det bara recentiorbostäder som publiceras i juni-juli?

 • Nej, vi publicerar även andra bostäder som inte recentiorer har förtur på, dessa bostäder kan alla studenter söka.

 • Är det både rum och lägenheter som är recentiorbostäder?

 • Nej det är bara studentrummen som ges med förtur till recentiorer.