Information till boende på Väktargatan om byggnation

Här hittar du som bor på Väktargatan information om Riksbyggens arbete kring byggnationen av nya bostäder.